Funkcionalnosti Avantis web trgovine

Saznajte više o modulima i funkcionalnostima Avantis web trgovine

1. Uvod

Avantis web trgovina je softver (računalna aplikacija i baza podataka) koji omogućuje internetsku prezentaciju i prodaju proizvoda putem weba. Avantis računalna aplikacija sastoji se od Microsoft ASP.NET web aplikacije te nekoliko pratećih Microsoft .NET Windows servisa te od dvije Microsoft SQL Server baze podataka.

Avantis web trgovina sastoji se od niza modula i funkcionalnosti koji omogućuju upravljanje podacima o proizvodima, kvalitetnu prezentaciju proizvoda na webu, kao i proces prodaje i isporuke robe. Uz module i funkcionalnosti koji su integralni dio ovoga softvera, Avantis web trgovinu moguće je povezati i integrirati s raznim vanjskim servisima kao što su npr. ERP računovodstveni sustavi, sustavi za online plaćanje karticama, sustavi dostavnih služba, dobavljača robe i sl. Povezivanjem s vanjskim servisima omogućuje se automatizirana razmjena podataka između povezanih sustava.

U nastavku donosimo pregled i opis funkcionalnosti i modula Avantis web trgovine:

2. Katalog proizvoda

Katalog proizvoda središnji je modul Avantis web trgovine koji omogućuje upravljanje podacima o proizvodima, klasifikacijom proizvoda, vizualnom prezentacijom proizvoda na webu te pretraživanje i filtriranje proizvoda od strane posjetitelja web trgovine. Katalog proizvoda moguće je povezati s vanjskim izvorima podataka kao što su ERP računovodstveni sustavi i/ili web servisi (API-ji) dobavljača robe. Povezivanjem s vanjskim izvorima podataka omogućuje se automatizirani unos i uređivanje (ažuriranje) podataka o proizvodima u katalogu.

2.1. Klasifikacija proizvoda

Dva su moguća načina klasifikacije proizvoda u Avantis web trgovini:

Klasifikacija proizvoda prema grupama i podgrupama standardan je način klasifikacije proizvoda uobičajen u većini računovodstvenih i sličnih sustava. Avantis web trgovina omogućuje klasifikaciju u 2 stupnja - grupe proizvoda i podgrupe u kojima se nalaze konkretni proizvodi. Svaka grupa proizvoda može imati proizvoljan broj podgrupa, a svaka podgrupa može pripadati jednoj grupi proizvoda. Svaka podgrupa može sadržavati proizvoljan broj proizvoda, a svaki proizvod može pripadati jednoj podgrupi proizvoda.

Drugi (alternativni) način klasifikacije proizvoda u Avantis web trgovini je po hijerarhiji pojmova, odnosno po vrstama stvari i stvarima definiranima u Pojmovniku. Kod ovog načina klasifikacije, svakom proizvodu određuje se koja je to stvar, npr. Golf 7 je automobil. U Pojmovniku se definiraju pojedine stvari, njihova obilježja i vrste stvari. U navedenom primjeru stvar je automobil, a vrsta stvari je vozilo. Svaka vrsta stvari može imati definiran proizvoljan broj stvari, a svaka stvar može pripadati jednoj vrsti stvari. Svaka stvar može imati proizvoljan broj proizvoda u katalogu, a svaki proizvod može pripadati jednoj stvari. Hijerarhija grupa i podgrupa proizvoda, odnosno pojmova (stvari i vrsta stvari) postaje osnovna struktura kataloga proizvoda koja posjetiteljima web trgovine omogućuje navigaciju kroz katalog i pregled ponude proizvoda.

2.2. Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima u Avantis web trgovini dijele se u dvije osnovne skupine. Osnovni ili nužni set podataka o proizvodima sastoji se od osnovnih obilježja koja su svojstvena svim proizvodima u procesu trgovanja. To su primjerice naziv proizvoda, opis, fotografije, model proizvoda, naziv brenda, fizikalna obilježja kao što su masa, volumen, duljina i sl, te komercijalni podaci o proizvodu kao što su cijena, porez, popust, raspoloživa količina na zalihi i sl.

Uporaba Pojmovnika i klasifikacije proizvoda prema vrstama stvari omogućuje definiranje dodatnog, proizvoljnog seta obilježja za svaku pojedinu stvar u Pojmovniku, odnosno dodatnog seta strukturiranih podataka (obilježja) svakog pojedinog proizvoda. Tako je, recimo, za računala moguće definirati obilježja kao što su vrsta procesora, zapremina memorije, jezik tipkovnice, razlučivost ekrana i sl., dok je za, primjerice, automobile moguće definirati obilježja kao što su vrsta motora, zapremina motora, snaga motora, broj vrata, vrsta mjenjača itd.

2.3. Prilagođeni popusti (B2B rabati)

Prilagođene popuste (B2B rabate) moguće je definirati na razini pojedinog registriranog korisnika, grupe korisnika, pojedinog proizvoda i grupe proizvoda. Konačan popust za određenog korisnika (B2B kupca) je rezultat izračuna popusta iz navedenih kombinacija na način da se primjenjuje popust definiran na najnižoj razini. Na primjer, ako je za neku grupu proizvoda GP definiran popust od 20% za određenu grupu korisnika GK, a nekom korisniku K iz te grupe korisnika definiran je popust od 25% za tu grupu proizvoda i 30% za jedan određeni proizvod P, tada će svi korisnici iz grupe korisnika GK imati popust od 20% na sve proizvode iz grupe proizvoda GP, osim korisnika K koji će imati popust od 25% na sve proizvode iz grupe proizvoda GP, osim na proizvod P na koji će imati popust od 30%.

2.4. Fotografije

Avantis web trgovina omogućuje postavljanje i uređivanje proizvoljnog broja fotografija/slika/ilustracija za svaki pojedini proizvod te po jedne slike za svaku grupu proizvoda, podgrupu proizvoda, vrstu stvari i stvar definiranu u Pojmovniku. Prilikom prijenosa i postavljanja fotografija na web trgovinu, sustav automatski optimizira fotografije i sprema ih u 6 različitih veličina, prilagođenih za prikazivanje na raznim mjestima na korisničkom sučelju web trgovine i na raznim uređajima i raznim veličinama ekrana. Od mobilnih telefona do velikih ekrana i vrlo velikih projektorskih platna. Postavljene slike prikazuju se uz nazive grupa, podgrupa i samih proizvoda i time olakšavaju navigaciju kroz katalog proizvoda. Avantis web trgovina prikazuje galeriju fotografija za svaki pojedini proizvod na način da je jedna (glavna) slika proizvoda istaknuta, a ostale slike prikazuju se kao niz manjih sličica ispod glavne (istaknute) slike. Klikom na pojedinu sličicu ta slika se prikazuje u glavnom okviru za pregled slika. Galeriju slika moguće je povećati i na punu veličinu ekrana i listati sve slike u galeriji pomoću tipkovnice, potezanjem prsta na mobilnim uređajima ili klikanjem na navigacijske gumbe.

2.5. Prilozi (datoteke)

Svakom pojedinom proizvodu moguće je postaviti proizvoljan broj priloženih datoteka. To mogu biti PDF, Word, Excel ili druge vrste datoteka kao što su npr. upute za uporabu, deklaracije proizvođača, atesti, certifikati i sl. Poveznice za preuzimanje s nazivima priloženih datoteke prikazuju se na pregledu detalja proizvoda.

Datoteke kao što su opći uvjeti poslovanja i obrasci za raskid ugovora sklopljenih na daljinu mogu se postaviti kao prilozi email porukama za potvrdu narudžbi.

2.6. Palete boja

Avantis web trgovina omogućuje kreiranje i uređivanje proizvoljnog broja paleta boja. Palete boja su kolekcije (setovi) zapisa o pojedinim nijansama boja koji uključuju komercijalni naziv nijanse boje i heksadecimalnu oznaku boje. Ova funkcionalnost koristi se za prikazivanje i označavanje proizvoda koji dolaze pod istom šifrom i nazivom, ali u različitim nijansama boja. Avantis web trgovina, uz prikaz palete boja u detaljima proizvoda, omogućuje i virtualno „isprobavanje“ boja na način da posjetitelj web trgovine klikom na određenu nijansu boje „oboja“ neki predmet (sliku predmeta) koji na web trgovini služi za simuliranje aplikacije te boje u stvarnosti. Na ovaj način posjetitelji web trgovine mogu vidjeti kako bi neka boja izgledala aplicirana na , primjerice, zidove zgrade, karoserije vozila, odjevne predmete i sl.

2.7. Alternativna jedinica mjere

Alternativna jedinica mjere koristi se za proizvode koji se u računovodstvu vode po jednoj jedinici mjere, a u maloprodaji se prodaju po nekoj drugoj jedinici mjere. To je npr. cement koji se često u računovodstvu vodi po kilogramu ili po toni, a u maloprodaji se prodaje po komadu (vreći od 25 kg).

Postavljanjem alternativne jedinice mjere i količine za preračunavanje u osnovnu jedinicu mjere, proizvod će u web trgovini kupcu biti prikazan u postavljenoj alternativnoj jedinici mjere te će kupac proces kupnje vršiti u alternativnoj jedinici mjere (npr. kupit će 10 vreća cementa po 25 kg). Prilikom zaključivanja narudžbe podaci o količini robe u ERP računovodstveni sustav šalju se izraženi u osnovnoj jedinici mjere po kojoj se i vode u računovodstvu. U navedenom slučaju računovodstvo će dobiti podatak o prodanih 250 kg cementa.

2.8. Predefinirana količina za narudžbu (pakiranje)

Svakom proizvodu u Avantis web trgovini moguće je postaviti predefiniranu količinu za narudžbu, odnosno količinu jednog nedjeljivog pakiranja tog proizvoda ili jednog nedjeljivog komada proizvoda. Ova funkcionalnost koristi se kod proizvoda čija cijena je istaknuta po jedinici mjere, a proizvod se prodaje samo u manjim ili većim količinama od jedne jedinice mjere. Na primjer, to je opeka kojoj je cijena istaknuta po komadu, a prodaje se na paletama od po 180 komada.

Kod ovakvih proizvoda kupac može kupiti samo količinu proizvoda koja je višekratnik broja koji označava predefiniranu količinu za narudžbu tog proizvoda. U navedenom primjeru, iako je cijena proizvoda za opeku istaknuta po komadu, kupac može u košaricu (narudžbu) dodati 180, 360, 540 itd. komada opeke.

2.9. Brendovi

Brendovi su još jedno od posebnih obilježja proizvoda u Avantis web trgovini. Sustav omogućuje unos i uređivanje popisa brendova i njihovih logotipa, postavljanje podatka o brendu za svaki proizvod te filtriranje kataloga proizvoda i po brendovima. Osim toga, moguće je označiti brendove koje želimo istaknuti na naslovnici ili nekim drugim pozicijama na korisničkom sučelju web trgovine. Klikom na logotip brenda posjetitelj web trgovine dolazi na prikaz svih proizvoda tog brenda u katalogu web trgovine

2.10. Oznake (tagovi)

Oznake ili tagovi koriste se za dodatno naglašavanje karakteristika proizvoda, za lakšu navigaciju kroz web trgovinu i kao signali za poboljšanje pozicioniranja određenog sadržaja (proizvoda) u rezultatima pretraživanja. Kako u internoj tražilici, tako i u eksternim, globalnim tražilicama kao što su Google, Bing i sl.

Avantis web trgovina omogućuje automatsko tagiranje (označavanje) proizvoda na temelju obilježja proizvoda kao što su brend, model proizvoda, veličina i sl. Osim toga, omogućeno je i ručno postavljanje oznaka (tagova) za svaki pojedini proizvod.

2.11. Povezani proizvodi

Svaki proizvod u Avantis web trgovini može biti povezan s neograničenim brojem drugih proizvoda u katalogu. Povezani proizvodi prikazuju se na stranici s detaljima proizvoda, ispod opisa proizvoda i drugih podataka o proizvodu.

Proizvodi mogu biti povezani jednosmjerno ili dvosmjerno. Jednosmjerna veza između proizvoda A i proizvoda B znači da će na stranici s detaljima proizvoda A biti prikazana i veza na proizvod B, ali na stranici s detaljima proizvoda B neće biti prikazana veza na proizvod A. Kod dvosmjerne veze između proizvoda A i B na stranici s detaljima o proizvodu A bit će prikazana veza na proizvod B i na stranici s detaljima proizvoda B bit će prikazana veza na proizvod A.

Na sučelju za povezivanje proizvoda Avantis web trgovina automatski predlaže proizvode za povezivanje na temelju statistika prodaje. Za svaki proizvod predložen je niz proizvoda za povezivanje koji su već bili prodani zajedno s promatranim proizvodom. Što je češće neki proizvod prodan s promatranim proizvodom, to će biti više na listi predloženih proizvoda za povezivanje.

2.12. Pretraživanje kataloga proizvoda

Avantis web trgovina opremljena je internom tražilicom koja se sastoji od sustava za indeksiranje sadržaja web trgovine i sustava za pretraživanje i prikaz pronađenog sadržaja korisnicima web trgovine. Tražilica je izrađena prema TF-IDF standardu, prilagođena je za hrvatski jezik i omogućuje vrlo fleksibilan unos pojmova za pretragu, samim time i vrlo jednostavan način uporabe za posjetitelje i korisnike web trgovine. Tražilica je dostupna pri vrhu svake stranice korisničkog sučelja. Rezultati pretraživanja pregledni su i poredani prema relevantnosti za upisani upit za pretragu.

2.13. Filtriranje kataloga proizvoda

Katalog web trgovine moguće je filtrirati po vrstama stvari (proizvoda), brendovima, rangu cijena i obilježjima proizvoda. Filteri omogućuju posjetiteljima web trgovine precizniju selekciju proizvoda u katalogu što rezultira preglednijim setom informacija na korisničkom sučelju i u konačnici boljim korisničkim iskustvom. Ova funkcionalnost posebno je korisna u web trgovinama koje imaju stotine ili tisuće proizvoda u ponudi, jer kupcima omogućuje brži i jednostavniji pronalazak traženih proizvoda.

3. Načini isporuke

Kupac prilikom zaključivanja narudžbe na web trgovini može birati između osobnog preuzimanja robe kod prodavatelja i dostave robe na vlastitu adresu.

4. Načini plaćanja

Podržani su sljedeći načini plaćanja:

  • Pouzeće (plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja robe),
  • Uplata na bankovni račun (IBAN),
  • Plaćanje karticama putem interneta

Za svaki pojedini način plaćanja moguće je definirati koristi li se pri osobnom preuzimanju robe i/ili kod dostave robe na adresu kupca. Osim toga, za svaki način plaćanja moguće je definirati posebne komercijalne uvjete u vidu povećanja ili smanjenja popusta na iznos narudžbe, broj rata (obroka) otplate te minimalni i maksimalni dozvoljeni iznos narudžbe.

5. Strane valute i tečajne liste

Avantis web trgovina automatski dohvaća tečajne liste banaka i omogućuje prikaz cijena u raznim valutama. Posjetitelj web trgovine može u svakom trenutku promijeniti postavku valute u kojoj želi vidjeti cijene na web trgovini.

6. Dostava robe

Avantis web trgovina opremljena je vrlo naprednim modulom za automatizirani izračun cijene dostave robe. Ovaj modul posebno je koristan u web trgovinama koje u ponudi imaju tešku i voluminoznu robu kao što su npr. građevni materijali, alati, strojevi, dijelovi postrojenja, rezervni dijelovi za vozila i sl.

Avantis web trgovina za svaku pojedinu narudžbu automatski računa cijenu dostave na temelju sadržaja „košarice“ (narudžbe kupca) i na temelju prethodno definiranih podataka o prijevoznicima, njihovim cjenicima dostave i geografskim zonama.

6.1. Prijevoznici

Prijevoznike se u sustavu web trgovine definira kao organizacije s njihovim nazivima, OIB-ima, adresama i drugim kontakt podacima te pripadajućim cjenicima dostave robe. Svaki prijevoznik može imati definiran proizvoljan broj cjenika dostave.

6.2. Geografske zone

Mnoge dostavne službe svoje cjenike dostave temelje na geografskim zonama, pa su tako cijene dostave definirane prema masi i volumenu pošiljke za svaku pojedinu geografsku zonu. S obzirom na to da ne postoji opći standard za definiranje geografskih zona i da svaka dostavna služba ima neki svoj način na koji to definira, Avantis web trgovina omogućuje definiranje proizvoljnog broja geografskih zona na vrlo fleksibilan način, temeljen na hijerarhiji poštanskih brojeva, kako bi pokrili sve moguće scenarije u cjenicima dostavnih služba.

6.3. Cjenici dostave robe

Cjenici dostave robe sadrže sve relevantne podatke potrebne za izračun cijene dostave za bilo koji sadržaj narudžbe i bilo koju lokaciju koja je obuhvaćena bar jednim cjenikom dostave. Ako više prijevoznika pokriva određeni geografski teritorij, sustav će za svaku narudžbu kupca izračunati cijenu dostave za sve cjenike koji pokrivaju tu geolokaciju i zatim će kupcu ponuditi najpovoljniju cijenu dostave robe.

Cjenike dostave robe moguće je definirati prema definiranim geografskim zonama ili po udaljenosti. Kod cjenika po zonama za svaku geografsku zonu prijevoznika definirana je cijena dostave robe prema rangovima ukupne mase i volumena narudžbe, odnosno pošiljke. U cjenicima definiranima po udaljenosti navedeni su gabariti vozila, maksimalna nosivost i zapremina vozila te cijena prijevoza po prijeđenom kilometru.

Uz navedeno u cjenicima dostave robe moguće je definirati dodatne parametre koji utječu na cijenu dostave kao što su naknada za plaćanje pouzećem, osiguranje robe, vrsta pakiranja (paketna ili paletna dostava), dodatak ili umanjenje cijene prijevoza za određene zone i sl.

6.4. Učešće prodavatelja u cijeni dostave

Jedan od parametara koji utječe na cijenu dostave za pojedinu narudžbu je i učešće u trošku dostave. To je podatak (postotak od vrijednosti robe) koji je moguće definirati na nivou grupe proizvoda, podgrupe ili na nivou konkretnog proizvoda. Ovaj parametar služi za automatsko umanjenje cijene dostave na temelju sadržaja pojedine narudžbe. Na taj način prodavatelj se odriče dijela svoje marže u cijeni proizvoda u korist učešća u cijeni dostave za kupca.

Umjesto paušalnih ponuda kao što su npr. „Besplatna dostava za narudžbe iznad 1.000,00 kuna“, ova funkcionalnost omogućuje stimulativnu ponudu cijene dostave kupcu uz zaštitu prihoda prodavatelja. Ovakve paušalne odredbe o besplatnoj dostavi prodavateljima često u praksi nisu prihvatljive, jer prodavatelji nemaju jednake marže na svim vrstama proizvoda i prijevoznici nemaju istu cijenu dostave za sve narudžbe i sve geolokacije, a posebno je to naglašeno kod isporuka teške i voluminozne robe pri čemu i lokacija dostave igra značajnu ulogu u cijeni dostave. Funkcionalnost učešća prodavatelja u cijeni dostave omogućuje prodavatelju fer ponudu subvencionirane cijene dostave kupcu, koja za neke narudžbe i neke lokacije isporuke za kupca može biti i besplatna, i ujedno zaštitu svog prihoda od prodaje robe.

6.5. Predviđeni rok dostave robe

Uz podatak o raspoloživoj količini proizvoda na zalihi, svakom proizvodu u Avantis web trgovini moguće je postaviti i podatak o roku nabave robe. Ovi podaci u kombinaciji s podacima o vremenu potrebnom za isporuku pošiljki na određene geolokacije od strane dostavnih služba omogućuju izračun predviđenog roka dostave robe na adresu kupca.

Uz cijenu robe i druge komercijalne uvjete, informacija o predviđenom roku dostave robe na adresu kupca jedna je od ključnih informacija pri donošenju odluke o kupnji. Ova informacija jasno je istaknuta na pregledu detalja svakog pojedinog proizvoda, kao i u pregledu košarice te u potvrdama narudžbi koje se kupcima dostavljaju e-mailom.

6.6. Automatski izračun cijene dostave

Cijena dostave za svaku pojedinu narudžbu automatski se izračunava prema sadržaju narudžbe, odnosno prema vrsti i količini robe koju je kupac stavio u košaricu web trgovine, prema adresi za dostavu robe i prema parametrima definiranima u cjenicima dostave.

Ključni parametri za izračun cijene dostave su masa, volumen i duljina robe, geolokacija za dostavu robe i cijene dostave definirane u cjenicima dostave robe.

U pregledu košarice Avantis web trgovine kupac izabire način isporuke robe i način plaćanja. Ako kupac izabere dostavu robe na svoju adresu, tada mu se u pregledu košarice omogućuje unos broja pošte lokacije za dostavu robe. Nakon što kupac unese broj pošte lokacije za dostavu robe, Avantis web trgovina automatski u košaricu dodaje stavku „Dostava robe“ zajedno s cijenom dostave i eventualnim popustom na temelju učešća prodavatelja u cijeni dostave robe. Ako je za neku narudžbu izračunati popust veći od cijene dostave, kupcu se prikazuje poruka o besplatnoj dostavi za tu narudžbu.

6.7. Automatski izračun pologa (kaucije) za povratnu ambalažu

Za svaki proizvod u katalogu Avantis web trgovine moguće je definirati i potrebnu količinu povratne ambalaže, koja se prilikom prodaje tih proizvoda kaucira, odnosno kupcu se naplaćuje polog za tu ambalažu koji mu se vraća prilikom povrata ambalaže prodavatelju.

Ako kupac u košaricu Avantis web trgovine doda robu koja se prodaje u povratnoj ambalaži, sustav će mu automatski u košaricu dodati stavku „Polog kaucija za povratnu ambalažu“ s naznačenom vrstom ambalaže, količinom i iznosom pologa.

Ova funkcionalnost najčešće se koristi za tekuću ili plinovitu robu koja se prodaje u povratnim bocama ili za robu koja se prodaje na euro-paletama, kao i za sve ostale vrste povratne ambalaže.

7. Narudžbe

Proces prodaje robe u Avantis web trgovini izrazito je intuitivan i jednostavan za sve profile kupaca. Gumb za dodavanje proizvoda u košaricu web trgovine jasno je istaknut u pregledu detalja pojedinog proizvoda. Kupac na istom mjestu može upisati i željenu količinu proizvoda koju želi dodati u košaricu. Klikom na gumb „Dodaj u košaricu“ kupac dodaje željene proizvode u košaricu web trgovine.

Kupac u svakom trenutku može pregledati sadržaj košarice i eventualno promijeniti količine proizvoda ili potpuno ukloniti proizvode iz košarice. Na korisničkom sučelju za pregled sadržaja košarice kupac postavlja način isporuke robe (osobno preuzimanje ili dostava), broj pošte za dostavu robe (na temelju kojega mu Avantis web trgovina automatski izračunava cijenu dostave) te način plaćanja. Uz naziv i šifru svakog proizvoda u košarici navedena je količina, cijena, porez, eventualni popust i ukupni iznos. Jasno su istaknute i ukupne sume iznosa narudžbe bez poreza, iznosa poreza i ukupnog iznosa narudžbe s uračunatim porezom. Promjenom bilo kojeg parametra narudžbe (količine robe, mjesta dostave robe, načina plaćanja), automatski se osvježavaju i svi zavisni elementi narudžbe, uključujući ukupni iznos narudžbe. Kupac u svakom trenutku u pregledu narudžbe vidi sve relevantne podatke o svojoj narudžbi.

Nakon što je u pregledu košarice postavio sve relevantne parametre, kupac može prijeći na unos osobnih podataka i adrese za dostavu te zaključiti svoju narudžbu. Po uspješnom zaključenju narudžbe Avantis web trgovina dostavit će kupcu e-mailom potvrdu s uključenim svim relevantnim detaljima narudžbe.

Kupci koji imaju registriran korisnički račun u Avantis web trgovini mogu u svakom trenutku vidjeti sve svoje narudžbe i njihove statuse.

7.1. Pregled i pretraživanje narudžbi

Ovlašteni djelatnici prodavatelja na raspolaganju imaju korisničko sučelje web trgovine na kojemu mogu vidjeti popis svih zaključenih narudžbi. Sustav omogućuje i pretraživanje narudžbi te prikaz detalja pojedine narudžbe.

7.2. Pregled i pretraživanje kupaca

Zasebno sučelje Avantis web trgovine ovlaštenim djelatnicima prodavatelja prikazuje listu svih kupaca te im omogućuje pretraživanje kupaca po imenu, nazivu poduzeća, adresi, email adresi ili broju telefona. U pregledu detalja pojedinog kupca nalazi se i popis svih narudžbi toga kupca.

7.3. Pregled prodane robe

Ovlašteni djelatnici prodavatelja u svakom trenutku mogu vidjeti popis prodane robe za zadani vremenski period. Popis sadrži šifre i nazive prodanih proizvoda te njihove količine i cijene.

Pregled robe za dostavu moguće je filtrirati i po pojedinom mjestu dostave. Osim toga dostupan je i popis robe koju će kupci osobno preuzeti kod prodavatelja.

8. Jezik i semantika

Avantis web trgovina opremljena je naprednim semantičkim sustavom za procesiranje prirodnih jezika, što uključuje i hrvatski jezik. Ove funkcionalnosti koriste se za indeksiranje i pretraživanje sadržaja web trgovine pomoću interne tražilice u Avantis web trgovini, kao i za optimizaciju sadržaja za bolje pozicioniranje na tražilicama kao što su Google, Bing i sl.

Bitna prednost Avantis web trgovine je puna podrška za sadržaj na hrvatskom jeziku, uključujući razne pojavne oblike istih riječi i pojmova ovisno o padežima, jednini i množini, rodu, kao i ostale specifičnosti hrvatskog jezika.

Ove funkcionalnosti posebno su korisne u internoj tražilici web trgovine koja omogućuje posjetiteljima web trgovine najslobodniju moguću formu unosa pojmova za pretraživanje web trgovine te prikaz najrelevantnijih mogućih rezultata pretraživanja.

8.1. Pojmovnik

Pojmovnik je modul Avantis web trgovine u kojemu prodavatelj može definirati ključne pojmove vezane uz robu u svom katalogu proizvoda. Pojmovnik je strukturiran tako da omogućuje unos i uređivanje podataka o vrstama stvari (robe), namjeni tih stvari, sinonima tj. više načina zapisa koji označavaju isti pojam itd.

Definicije pojmova u Pojmovniku poboljšavaju preciznost interne tražilice u Avantis web trgovini, kao i optimizaciju sadržaja web trgovine za pozicioniranje na Googleu i drugim globalnim tražilicama (SEO). Ako, na primjer, u Pojmovniku uz pojam „štednjak“ definiramo da mu je riječ „šporet“ sinonim (istoznačnica), Avantis web trgovina prikazat će sve štednjake iz kataloga proizvoda bez obzira traži li kupac štednjak ili šporet.

9. Marketing

Avantis web trgovina opremljena je svim potrebnim funkcionalnostima za što kvalitetniju prezentaciju proizvoda na internetu. Osim korisničkog sučelja web trgovine koje je pregledno i jednostavno za uporabu te podataka koji se prezentiraju kupcima, sustav sadrži i niz funkcionalnosti koje omogućuju dohvat sadržaja web trgovine u formatima namijenjenima za strojnu obradu kao i integraciju s vanjskim servisima za aktivno oglašavanje i praćenje statistika posjećenosti web trgovine.

9.1. Integracija Google Tag Manager servisa

Google Tag Manager je Googleov servis koji omogućuje definiranje i postavljanje raznih metapodataka i ljudima nevidljivih oznaka (tagova) u sadržaj web trgovine, bez potrebe za dodatnim programiranjem i izmjenama u samom softveru Avantis web trgovine.

Podaci umetnuti pomoću Google Tag Managera najčešće se koriste za povezivanje web trgovine sa servisima za oglašavanje ili za prikupljanje i obradu statističkih podataka o posjećenosti web trgovine i prodaji.

9.2. Integracija Google Analytics servisa

Google Analytics je Googleov servis za prikupljanje i prikazivanje statističkih podataka o radu web stranica. Avantis web trgovina integrirana je s ovim servisom što prodavatelju omogućuje detaljan uvid u najraznovrsnije statistike o radu web trgovine, postupcima i navikama kupaca te u konačnici o prodaji robe.

9.3. Automatska SEO optimizacija sadržaja web trgovine

SEO (Search Engine Optimization) je optimizacija sadržaja web trgovine za što bolje pozicioniranje u organskim rezultatima pretraživanja globalnih tražilica kao što su Google, Bing i sl. Dobro pozicioniranje web stranica na Googleu često se naziva i „besplatno oglašavanje“ jer vlasnik web stranica ne mora plaćati Googleu uvrštenje svoje stranice u Googleove rezultate pretraživanja. Avantis web trgovina automatski vrši tzv. on-site SEO optimizaciju primjenjujući najnovije web standarde te koristeći dodatne interne resurse kao što je Pojmovnik u kojemu su definirani relevantni pojmovi i njihove veze.

S obzirom na to da Google i druge tražilice imaju vrlo kompleksne algoritme za pozicioniranje web stranica u svojim rezultatima pretrage (SERP) i da koriste čitav niz „signala“ koji nisu dio sadržaja pozicioniranih web stranica, sama on-site optimizacija, tj. optimizacija sadržaja na web trgovini samo je prvi i nužan korak na putu ka što boljim pozicijama web stranica na Googleu, ali nije jamstvo dobrih pozicija. Kako bi ostvarili najbolje moguće pozicije u rezultatima pretraživanja na Googleu i drugim tražilicama, vlasnici web stranica i internetski marketari na raspolaganju imaju čitav niz tehnika tzv. off-site SEO optimizacije. Off-site SEO optimizacija nije tema ovoga dokumenta.

9.4. Oglašavanje na Google Adsu i Facebooku

Avantis web trgovina opremljena je potrebnim funkcionalnostima za integriranje eksternih servisa za plaćeno oglašavanje, kao što su npr. Google Ads i Facebook.

Ove funkcionalnosti omogućuju povezivanje oglasa na oglašivačkim platformama sa sadržajem web trgovine i akcijama kupaca te pregled statistika i utjecaja oglašavanja na prodaju proizvoda. Na primjer, ako kupac klikne na oglas za naš proizvod na Googleu ili na nekoj trećoj web stranici koja prikazuje Google Ads oglase i na taj način dođe u Avantis web trgovinu te tamo obavi kupnju tog proizvoda, prodavatelj će u pregledu podataka na Google Ads servisu vidjeti sve relevantne podatke o toj konverziji (kupoprodaji) uključujući npr. ključne riječi koje je kupac upisao u Google kako bi došao do našeg oglasa za taj proizvod i mnoge druge korisne informacije.

Napomena: izrada, postavljanje i održavanje oglasa i oglasnih kampanja nisu dio funkcionalnosti Avantis web trgovine.

9.5. Podaci o proizvodima u Schema.org JSON formatu

Uz korisničko sučelje na kojemu je sadržaj web trgovine prilagođen za prikazivanje ljudima (kupcima), Avantis web trgovina servira i sadržaj u Schema.org JSON formatu namijenjenom za strojnu obradu. Podaci o proizvodima u katalogu web trgovine automatski se kodiraju u navedeni format i isporučuju prilikom dohvata detalja o svakom pojedinom proizvodu u web katalogu.

Podaci u JSON formatu sa Schema.org strukturom omogućuju čitavom nizu vanjskih informacijskih sustava automatiziran dohvat i obradu strukturiranih i semantički označenih podataka o ponudi Avantis web trgovine te integraciju tih podataka u razne vanjske sustave.

10. Publikacije

Modul Publikacije omogućuje objavljivanje raznih članaka, vijesti, najava i sličnog tekstualnog sadržaja uz mogućnost postavljanja slika i video sadržaja uz tekst.

Korisničko sučelje opremljeno je HTML editorom za unos i uređivanje sadržaja što ovlaštenim djelatnicima prodavatelja omogućuje jednostavan i brz unos sadržaja u standardnom HTML formatu pripremljenom za prikazivanje na webu, bez potrebe za posebnom obukom djelatnika za poznavanje HTML-a.

Objavljeni članci automatski se povezuju s proizvodima u katalogu Avantis web trgovine na temelju sadržaja i pojmova korištenih u sadržaju članaka i podacima o proizvodima u katalogu. Veze na povezane članke i kratak sadržaj članaka prikazuju se uz relevantne (povezane) proizvode.

Ova funkcionalnost korisna je kao dodatni izvor sadržaja za marketinške potrebe i kao mehanizam za automatizirani prikaz dodatnih podataka ili npr. najava prodajnih akcija uz određene proizvode.

11. Registrirani korisnici

Avantis web trgovina omogućuje standardnu registraciju korisnika s e-mail adresom korisnika, koja je ujedno i korisničko ime, i lozinkom za pristup sustavu. Prava pristupa pojedinim funkcionalnostima web trgovine definiraju se na temelju uloga korisnika u sustavu (Role-Based Security).

11.1. Kupci

Registracija korisničkih računa za kupce nije obavezna, što doprinosi pojednostavljenju i ubrzanju procesa kupnje. Kupci koji to žele, mogu se registrirati i na taj način dobiti dodatne funkcionalnosti web trgovine kao što su npr. prilagođeni popusti, mogućnost spremanja sadržaja košarice za kasniju uporabu ili za uporabu na drugom uređaju te pregleda svih vlastitih narudžbi i njihovih statusa.

11.2. Komercijalisti/prodavači

Osobe u ulozi prodavača ili komercijalista, odnosno djelatnici prodavatelja koji su zaduženi za podršku prodaji i obradu narudžbi kupaca imaju pristup funkcionalnostima web trgovine koje su im potrebne za obavljanje svojih poslovnih zaduženja. To su, na primjer, pregledi narudžbi, pretraživanje podataka o kupcima, pregled prodane robe i sl.

11.3. Administratori

Administratori web trgovine su osobe ovlaštene za pristup svim funkcionalnostima web trgovine, što uključuje uređivanje postavki softvera, uređivanje podataka o proizvodima, sadržaja Pojmovnika, podataka o prijevoznicima i cjenicima prijevoza, podataka o načinima plaćanja itd.

12. Integracija s vanjskim sustavima

Avantis web trgovinu moguće je povezati s čitavim nizom vanjskih informacijskih sustava u svrhu automatizirane razmjene podataka ili u svrhu proširenja funkcionalnosti web trgovine.

Integracija se može izvršiti uporabom standardnih web API-ja, razmjenom datoteka preko FTP poslužitelja ili izradom dodatnih modula za izravan pristup bazama podataka drugih sustava.

12.1. Integracija s ERP računovodstvenim sustavima

Računovodstveni (ERP) sustavi centralno su mjesto poslovnih podataka poduzeća, uključujući podatke o proizvodima, uslugama, cijenama, uvjetima prodaje, narudžbama kupaca, izdanim računima itd.

Avantis web trgovina omogućuje integraciju s raznim ERP sustavima, što prodavateljima omogućuje automatiziranu razmjenu podataka između računovodstvenih (ERP) sustava i web trgovine. Integracija web trgovine i računovodstvenih sustava dokida potrebu za unosom i održavanjem podataka o proizvodima na dva različita mjesta, što u konačnici smanjuje potrebu za dodatnim radom zaposlenika, smanjuje troškove poslovanja, ubrzava prodajne procese i smanjuje mogućnost greške.

12.2. Integracija sa sustavima za online plaćanje karticama

Internetska prodaja podrazumijeva i mogućnost online plaćanja kreditnim i debitnim karticama. S obzirom na to da su podaci o karticama i osobni podaci kupaca vrlo osjetljiva vrsta podataka i s obzirom na to da postoji čitav niz banaka i drugih financijskih institucija koje izdaju kreditne i debitne kartice i vode račune svojih korisnika te da bi pojedinom prodavatelju bilo vrlo komplicirano povezati se sa svakom pojedinom bankom i sa svakim pojedinim izdavateljem kartica, uobičajena je praksa povezivanja prodavatelja s jednim pružateljem usluga za online plaćanje karticama koji je posrednik između prodavatelja i banaka, odnosno izdavatelja kartica.

Integracija web trgovine sa sustavom za online plaćanje karticama prodavatelju uvelike pojednostavljuje proces plaćanja karticama i doprinosi povećanju sigurnosti podataka o karticama i kupcima, jer se naplata vrši na web stranicama posrednika i podaci kao što su brojevi kreditnih kartica nikada ne ulaze u sustav web trgovine niti se u njemu spremaju.

12.3. Integracija s dostavnim službama

Avantis web trgovinu moguće je povezati s informacijskim sustavima dostavnih služba koje imaju tu mogućnost. Integracija web trgovine s dostavnim službama omogućuje (polu)automatsko naručivanje prijevoza robe na adresu kupca.

Neke dostavne službe imaju web API-je na koje Avantis web trgovina može poslati podatke o pošiljkama koje je potrebno dostaviti kupcima i povratno od dostavne službe dobiti naljepnice s oznakama koje potrebno zalijepiti na pakete za dostavu.

12.4. Integracija s dobavljačima robe

Ako dobavljači robe imaju web API-je, ili neki druge mogućnosti integracije informacijskih sustava, Avantis web trgovina može automatski preuzimati razne podatke od dobavljača robe ili dobavljačima slati podatke za naručivanje robe.

Web trgovina integrirana s dobavljačima proizvoda može automatski preuzimati definicije proizvoda, njihove opise, slike i ostale podatke o proizvodima te automatski ažurirati podatke u katalogu proizvoda kao što su cijene i količine određene robe na zalihi.

12.5. Avantis API

API (Application Programming Interface) Avantis web trgovine standardni je JSON web API koji omogućuje integriranje sadržaja i funkcionalnosti Avantis web trgovine u druge informacijske sustave, čime sadržaj i/ili funkcionalnosti web trgovine postaju dostupni i iz raznih drugih, povezanih sustava.

Ako prodavatelj ima veleprodaju i želi omogućiti pristup podacima o robi i komercijalnim uvjetima u realnom vremenu svojim kupcima koji također imaju web trgovine, pomoću Avantis API-ja web trgovina može se povezati s drugim web trgovinama i/ili računovodstvenim sustavima partnera.